“ลุงตู่” โพสต์จบภารกิจประชุมจี20 ขอบคุณนายกฯญี่ปุ่น ให้การต้อนรับอบอุ่น