ห้างดังเลี่ยงคำใช้"ตู้ขายสินค้า" แทน"ตู้คีบตุ๊กตา"