“พลายสมคิด” ทำร้ายแรงงานต่างด้าวดับ ขณะลากไม้พารา คาดเครียดอากาศร้อน