ระวัง!! สัตว์มีพิษ ช่วงหน้าฝน แนะจัดบ้านให้เป็นระเบียบ