“ประยุทธ์” แวะเยี่ยม “ยามีล” ระหว่างลงพื้นที่ภูเก็ต