เตือน !! สธ. แนะ ปชช. เลี่ยงใช้ “ช้อน-หลอด-แก้ว” ร่วมกัน