“อินเดีย” ครองแชมป์เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าบนเครื่องบิน