“ศิริโชค”โพสต์จับผิด อนาคตใหม่นั่งกินข้าว มีสัญลักษณ์คล้ายฝ่ายเอียงซ้าย