ผลวิจัย ชี้วัยรุ่นมีแนวโน้มใช้กัญชาน้อยลง หลังถูกกฎหมาย