“เศรษฐพงค์” ลั่น พร้อมทำหน้าที่ส.ส. หลัง “นาที” ถูกตัดสิทธิ์