กปภ.บุรีรัมย์ ลดจ่ายน้ำประปา หลังอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง เจอวิกฤตขาดแคลนน้ำ