สหภาพฯการบินไทย ชี้ ถ่ายภาพกับ “ธนาธร” เป็นสิทธิพนักงาน