ได้อิสรภาพ “ทอม ดันดี” พ้นเรือนจำ ขอกลับไปทำงานเพลงที่ค้างคาไว้