สหรัฐฯส่งสาส์นยินดีรัฐบาลใหม่ไทย เฝ้ารอร่วมงาน - พัฒนาความสัมพันธ์สองประเทศ