รอไม่ไหวแล้ว!! ชาวสุรินทร์ รวมพลังจับจอบ- เสียม ขุดลอกห้วยเสนง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สุรินทร์ ภัยแล้งวิกฤตหนัก ชาวบ้านจับจอบ-เสียม ช่วยกันขุดลอกห้วยเสนง รอการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ไหว

TOP ประเด็นร้อน