ทารก 4 เดือนรอดชีวิตหลังติดใต้ซากแผ่นดินไหวเนปาล 22 ชม.