เช้านี้ ถ.พระราม2 การจราจรคล่องตัวมากขึ้น หลังผู้รับเหมาคืนพื้นผิวถนน