นัดประท้วง !! ชาวบ้านรวมตัว ชี้ ถ.พระราม2 –เอกชัย สร้างล่าช้า