ผบช.น. ไล่เด็กช่างตีกัน ให้ไปนัดยิงกันเอง จะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่น