นักวิชาการ แนะคนไทยเร่งปรับตัว ดึงชาวญี่ปุ่นเที่ยวเมืองไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในยุคปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันเป็นจำนวนมาก ในอนาคตหลาย คนหวังจะให้มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากเหมือนกัน แต่กลับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะไม่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะระบบต่าง ๆ อาจไม่เอื้ออำนวยกับนักท่องเที่ยวมากนัก เช่น ป้ายบอกทางสถานที่ต่าง ๆ บนท้องถนน ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถประจำทาง ไม่ต่อเนื่องกันมากเท่าที่ควร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวมีความลำบากในการเดินทางเหมือนกัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน