นักวิชาการ แนะคนไทยเร่งปรับตัว ดึงชาวญี่ปุ่นเที่ยวเมืองไทย