11 ปีกรือเซะ ...เงินเยียวยา 300 ล้านมิอาจลบบาดแผลในใจ (คลิป)