“ประยุทธ์” โพสต์อ้อน ปชช.ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาล ลั่นพร้อมบริหารประเทศเพื่อคนไทยทุกคน