นายกฯ ขึงขังโต้ฝ่ายค้าน ภัยแล้งแก้ปัญหาตลอด คุย “จีน-ลาว” จนน้ำโขงเพิ่มขึ้น