สกัด ปลาไหลยุโรป ส่งออกมาเอเชีย มูลค่ามหาศาล 1.2 แสนล้านบาท