กระทรวงพาณิชย์เตรียมรับซื้อปาล์มสดแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด