กู้ภัยช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวเนปาลวัย 28 ปี ติดซากตึก 5 วัน รอดชีวิตปาฎิหารย์