​นายกฯ เนปาลถวายพระพรในหลวง ซึ้งน้ำใจคนไทยช่วยเหลือแผ่นดินไหววิปโยค