ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังประสบภาวะภัยแล้ง ที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านกำลังขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอย่างหนัก ต้องลงขันบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำ มาใช้เพื่อการผลิตประปาหมู่บ้าน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน