ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังประสบภาวะภัยแล้ง ที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านกำลังขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอย่างหนัก ต้องลงขันบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำ มาใช้เพื่อการผลิตประปาหมู่บ้าน

TOP ประเด็นร้อน