เร่งเติมน้ำเข้าป่าพรุควนเคร็ง หลังไฟป่าขยายวงกว้าง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งยังน่าเป็นห่วง หลังประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านหมอกควันและไฟป่า 2 อำเภอวันนี้ขยายวงกว้างมากขึ้น ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามเติมน้ำเข้าป่าพรุ เพื่อให้เพิ่มระดับน้ำในป่า

TOP ประเด็นร้อน