ตูม!ข้างทำเนียบฯ ตรวจสอบไม่ใช่ระเบิด แต่เป็นกระรอกถูกไฟช็อต ตายคาที่ 1 ตัว