“มงคลกิตติ์” สวมหน้ากากเข้าสภาฯ วอน “อนุทิน” เร่งก่อสร้าง - แก้ไขฝุ่น