“มงคลกิตติ์” สวมหน้ากากเข้าสภาฯ วอน “อนุทิน” เร่งก่อสร้าง - แก้ไขฝุ่น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรณีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้บางพื้นที่มีการก่อสร้างอยู่ทำให้เกิดละอองฝุ่น วันนี้ ส.ส. เข้าประชุมสภาฯ เป็นครั้งแรก ต้องนำหน้ากากอนามัยมาส่วมใส่ ด้าน ‘มงคลกิตติ์’ เรียกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งหามาตรการในการลดมลภาวะทางอากาศ

TOP ประเด็นร้อน