ทุกข์ชาวนา! กู้ธกส.ลงทุนทำนา แล้งหนักข้าวตายหมด ไม่มีเงินจ่ายหนี้ธนาคาร วอนรัฐช่วย