ฮาลั่นโซเชียล! เด็กนักเรียนไม่สวมหมวกกันน็อค เจอด่านหยิบหม้อมาสวม หวังตบตาตำรวจ