จับแก๊งต่างชาติโหด ตัดนิ้วตัวประกันเรียกค่าไถ่ หนีซ่อนตัวในไทย