“สมเด็จพระพันปีหลวง”พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2562