“สมเด็จพระพันปีหลวง”พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2562

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

TOP ประเด็นร้อน