“สมศักดิ์” ผุดไอเดีย ลดภาษีบริษัทห้างร้าน ที่รับอดีตนักโทษเข้าทำงาน