นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหา โรงพยาบาลสุรินทร์ ขาดแคลนน้ำ