สถานการณ์บีบคั้นแรงงานไทย (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แม้จะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมาไม่นาน แต่รายได้ก็ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ และยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทำใหคนกลุ่มนี้ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาไม่ดีนัก เพราะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบรัดในทุกเดือน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน