สกสว.จัดประชุมวิชาการ ก้าวทัน “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยงานวิจัย