นายกฯ-ครม. ทำบุญวันแม่ ชวนเด็กศึกษาประวัติศาสตร์ไทย หวังช่วยพัฒนาประเทศ