“มาเรียม” อาการดีขึ้น กินหญ้าทะเลเองได้แล้ว แพทย์เฝ้าติดตามใกล้ชิด