“มงคลกิตติ์” ร่อนแถลงการณ์สนับสนุนรัฐบาลช่วงแรก เพราะต้องการเปิดสวิตช์ ให้ ม. 44 หายไป