สำรวจอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง หวั่นมาตรฐานซ้ำรอย“มรสวบ”