ผู้บริหารฮ่องกงเตือน ม็อบรุนแรงอาจทำบ้านเมืองหายนะ