ผู้โดยสาร ต้องใช้ทางหนีไฟขึ้นเครื่องบิน หลัง ม็อบปิดสนามบินฮ่องกง