TDRI ชี้ต้นตอปัญหารถตู้มาจาก “ระบบวิน”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นักวิชาการทีดีอาร์ไอ มองปัญหาคุณภาพของ “รถตู้” มาจากโครงสร้าง ที่ใช้ระบบวินแบบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่แข่งขันทำรอบและแย่งกันรับผู้โดยสาร หากต้องการแก้ปัญหาระยะยาว การทำธุรกิจต้องเป็นแบบนิติบุคคล ที่เอื้อต่อการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

TOP ประเด็นร้อน