นักวิทย์ฯ ชี้ เขากะลา ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยง มนุษย์ต่างดาว