เนปาลเล็งตั้งกฎใหม่-ขึ้นค่าใบอนุญาตปีนเขา “เอเวอเรสต์”