ชาวบ้านใกล้ “วังบ้านดอกไม้” ขอรัฐบาล ช่วยอนุรักษ์ให้ศึกษาเรียนรู้