พาณิชย์ เคาะประกันราคาข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน


กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังประชุมร่วมกับ 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดผลการประชุมเบื้องต้นกำหนดว่าจะมีการประกันราคาข้าว5ประเภท โดย ข้าวหอมมะลิ รัฐบาลจะประกันในราคา 15,000 บาทต่อตัน ในหนึ่งครัวเรือนจะสามารถนำมาเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 14 ตัน หรือ 40 ไร่ พร้อมเตรียมตรวจสอบรายชื่อของเกษตรที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง

TOP ประเด็นร้อน